Mengenai Kita

Nama : Raymond Kong Chu Ching & Prateepan A/L Rajadran

Kumpulan 5 GSB1012

Kesantunan Masyarakat Malaysia

IPG Kampus Pulau Pinang

Pensyarah : Encik Abdul Latib b Abdul Rahman

Masa itu emas

Powered by Blogger.

Kata hikmat

Yang meninggikan darjat seseorang ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunannya. -Aristotle

Featured Posts

Friday, September 20, 2013
BENTUK DAN JENIS KESANTUNAN
Kesantunan lisan
Kesantunan penulisan


 Kesantunan Lisan
• Kesantunan dalam komunikasi lisan melibatkan:-
a. Penggunaan bahasa yang sopan, beradab dan halus
b. Penggunaan bahasa tubuh yang beradab dan bertatasusila

• Dalam komunikasi lisan penggunaan bahasa dan gerak balas
tubuh badan dapat didengar dan dilihat serta-merta.

• Ini bermakna ia dinilai dengan serta merta, dan dapat 
menimbulkan kesan yang serta-merta juga.

• Baik budi bahasa kita, baik pula budi bahasa orang yang dilawan bercakap.

• Buruk budi bahasa kita, buruk pulalah kemungkinannya tindak balas yang kita terima.

• Dari segi bahasa, aspek-aspek kesantunan yang perlu diambil perhatian ialah:
a. Ciri-ciri sebutan yang sempurna menunjukkan sikap yang sopan
b. Suara dan intonasi yang sopan
c. Pemilihan kata dan ayat yang sopan dan halus
d. Penggunaan kata sapaan yang betul dan sesuai
e. Penggunaan sistem panggilan yang betul
f. Gaya bahasa yang sesuai
g. Isi perbincangan yang tidak sensitif

• Dari segi bahasa tubuh badan, aspek-aspek kesantunan yang perlu diambil perhatian ialah:
a. Gaya percakapan yang sopan
b. Pandangan mata yang sesuai
c. Gerak laku yang bertatasusila
d. Mimik muka yang positif
e. Hayunan tangan yang sesuai
f. Imej diri

•Komunikasi secara lisan terdapat dalam bentuk:
a. Rasmi/formal - mesyuarat, syarahan,ucapan, pidato, forum dll
b. Tidak rasmi/ tidak formal - perbualan telefon, perbualan di kedai kopi, perbualan di majlis kenduri dll.

• Komunikasi lisan secara formal dan tidak formal mempunyai peraturan yang berbeza dari segi penggunaan bahasa, kata panggilan, kata sapaan dan gerak laku.

• Sebagai contoh untuk urusan jual beli di pasar atau di kedai makan masih perlu dijaga kesesuaian penggunaan kata sapaan dan budi bahasa.

• Dalam keadaan itu lebih baik digunakan sahaja sapaan yang neutral seperti `cik ’ atau `saudari ’ , `encik ’ dan `saudara ’ . Orang tua pula belum tentu sesuai disapa dengan panggilan `pak cik’ atau `mak cik’ kerana ia mungkin tidak gembira disapa dengan cara itu. Maka `encik ’ dan `puan ’ lebih wajar digunakan untuk menyapa orang berumur yang tidak kita kenal.

• Pemilihan kata, ungkapan, ayat dan gaya hendaklah sesuai dengan bentuk dan taraf sesuatu majlis atau urusan yang berkenaan.

• Ragam bahasa perlu dirancang supaya sesuai dengan majlis atau
urusan agar tujuan dan hajat tercapai dan pada waktu yang sama
 kesantunan bahasa tetap terpelihara.

• Dalam semua suasana dan urusan rasmi, kesantunan bahasa
hendaklah berasaskan ragam bahasa rasmi, iaitu ragam bahasa yang secara maksimumnya mematuhi peraturan-peraturan bahasa baik daripada sudut linguistik, sosiolinguistik mahupun pragmatiknya.

• Penutur untuk majlis rasmi perlu menggunakan bahasa yang baik
susunannya serta mematuhi sistem bahasa.

• Bahasa yang digunakan hendaklah menepati adap sopan yang
berkaitan dengan sistem sosial.

• Sebagai contoh, penggunaan kata ganti dan kata panggilan hormat
serta pangkat hendaklah menurut sistem yang telah disahkan oleh
pihak berkuasa.


 Kesantunan Penulisan

• Komunikasi bertulis ialah kegiatan merakamkan idea dan
pendapat dalam bentuk lambang-lambang tulisan untuk dibaca
atau digunakan pada masa akan datang.

• Komunikasi penulisan melibatkan penggunaan bahasa secara
bertulis sama ada dalam situasi rasmi/formal atau tidak rasmi/tidak formal.

• Bentuk komunikasi bertulis secara formal ialah:
a. Surat kiriman rasmi
b. Laporan
c. Kertas kerja
d. Ucapan rasmi
e. Pidato
f. Minit mesyuarat
g. dll

• Bentuk komunikasi bertulis secara tidak rasmi seperti
penulisan surat kepada sahabat, ibu bapa dll.

• Dalam bentuk komunikasi bertulis aspek-aspek
kesantunan yang perlu diberikan perhatian ialah seperti:-
a. Penggunaan kata panggilan yang betul
b. Kata sapaan yang betul
c. Gaya bahasa yang tepat
d. Pemilihan kata dan ayat yang sesuai dengan konteks
e. Isi yang tidak sensitif


0 comments: