Mengenai Kita

Nama : Raymond Kong Chu Ching & Prateepan A/L Rajadran

Kumpulan 5 GSB1012

Kesantunan Masyarakat Malaysia

IPG Kampus Pulau Pinang

Pensyarah : Encik Abdul Latib b Abdul Rahman

Masa itu emas

Powered by Blogger.

Kata hikmat

Yang meninggikan darjat seseorang ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunannya. -Aristotle

Featured Posts

Friday, September 20, 2013

1. Jelaskan pengertian budi, bahasa dan budi bahasa mengikut pemahaman anda sendiri.

Erti budi-Sentiasa berbuat baik kepada orang lain.
Erti bahasa-Sejenis alat yang digunakan sebagai medium untuk berkomunikasi antara sekelompok manusia.
Erti Budi Bahasa- Sentiasa bersopan santun dan berkelakuan baik serta tidak menyinggung perasaan orang lain.


2. Terangkan pengertian budi, bahasa dan budi bahasa dalam kalangan bangsa lain di Malaysia.

-Budi dalam kalangan bangsa Melayu membawa pelbagai maksud antaranya jasa dan sumbangan yang diberikan kepada individu yang lain. Budi() dalam kalangan Cina bermaksud sejenis perbuatan yang baik kepada orang lain yang memerlukan bantuan tanpa mengharapkan balasan manakala budi dalam kalangan India pula bermaksud membantu orang lain yang memerlukan bantuan secara sukarela.

-Bahasa ialah kebolehan semula jadi manusia yang berupa satu sistem simbol bunyi suara yang arbitrari, yang telah dipersetujui dan digunakan oleh sekelompok manusia untuk tujuan berkomunikasi .

-Budi bahasa merujuk kepada tutur kata,kelakuan,sopan santun dan tatatertib,akal kebijaksanaan dan perbuatan kebajikan tercantum dalam kata-kata mulia,dengan kata lain,setiap gerak laku,tutur kata,tata hidup,pemikiran dan perasaan baik terhadap orang lain.
3.  Mengapakah amalan budi bahasa penting dalam kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia.?
-Mengelakkan perselisihan faham antara satu sama lain.
-Mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat dengan mencapai persefahaman.
-Meningkatkan imej seseorang/negara.
-Merapatkan hubungan sosial dengan orang lain
-Memastikan keharmonian hidup masyarakat
4. Bagaimanakah untuk mewujudkan amalan budi bahasa dalam masyarakat Malaysia?
-Diri sendiri perlu mempunyai disiplin yang tinggi untuk berbudi bahasa
-
ibu perlu mengambil sikap bersungguh-sungguh apabila memberi didikan kepada anak-anak
-ibu bapa harus menyemai sikap berbudi bahasa yang tinggi kepada anak-anak dengan menjadi teladan kepada anak-anak.
-masyarakat harus mempunyai keupayaan untuk menegur perlakuan remaja dengan cara berhemah
-Ibu bapa dan guru-guru sepatutnya berganding bahu dengan masyarakat dalam memainkan peranan membentuk peribadi anak-anak
-para remaja perlu sentiasa menggunakan tutur kata yang sopan, bertegur sapa, sedia memohon maaf, membiasakan diri memberi salam atau ucap selamat dan bantu-membantu ibarat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
-syarikat pengangkutan melekatkan pelbagai iklan dan cogan kata pada kenderaan awam
-warga pendidik hendaklah menggunakan bahasa yang sopan apabila berinteraksi dengan pelajar.
- Mengadakan Kempen Budi Bahasa


5. Nyatakan peranan guru dalam pemupukan amalan budi bahasa dalam kalangan murid sekolah
-Menjadi teladan kepada murid-murid
-Memberi galakan kepada murid-murid apabila mereka berbudi bahasa dan memberi teguran apabila murid-murid tidak berbudi bahasa kepada orang lain.
- menjelaskan kepentingan mengamalkan amalan budi bahasa

0 comments: