Mengenai Kita

Nama : Raymond Kong Chu Ching & Prateepan A/L Rajadran

Kumpulan 5 GSB1012

Kesantunan Masyarakat Malaysia

IPG Kampus Pulau Pinang

Pensyarah : Encik Abdul Latib b Abdul Rahman

Masa itu emas

Powered by Blogger.

Kata hikmat

Yang meninggikan darjat seseorang ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunannya. -Aristotle

Featured Posts

Friday, September 20, 2013
Konsep Budi Bahasa
- bahasa bermaksud tutur kata yang diaplikasikan oleh seseorang secara tertib dan bersopan santun semasa berkomunikasi dengan orang lain.
-Menurut Amat Juhari Moin (1989), apabila seseorang itu hendak bercakap atau bertegur sapa dengan seseorang yang lain, bahasa yang hendak digunakan mestilah difikirkan dan diteliti dengan halus terlebih dahulu.
-Kesimpulannya, budi bahasa merujuk kepada tutur kata, kelakuan, sopan santun, tatatertib, akal, kebijaksanaan dan perbuatan kebajikan seseorang yang bergabung atau bercantum dalam bentuk kata-kata yang mempunyai nilai akhlak yang mulia.
- Setiap gerak laku, tutur kata, tata hidup, pemikiran dan perasaan baik terhadap orang lain mahupun pergaulan masyarakat terangkum dalam konsep budi bahasa.
-Justeru semua nilai murni yang diterima dan diamalkan oleh masyarakat dan negara merupakan nilai sejagat yang dituntut oleh agama, kepercayaan, adat istiadat dan kebudayaan sesuatu
masyarakat yang bertamadun.

Ciri-Ciri Budi Bahasa
Menurut Mustafa Hj Daud ,1995 seseorang yang berbudi bahasa mempunyai ciri-ciri berikut:
- ikhlas
- jujur
- benar
- merendah diri
- pemurah
- suka menolong
- berjasa
- berbakti

-lima ciri lain yang perlu dimiliki oleh orang yang berbudi bahasa iaitu:
~pemaaf
~bersifat sabar
~bersikap positif (optimis, semangat dan minat, kepercayaan, integriti, keberanian)
~memiliki kesantunan yang tinggi semasa berinteraksi
~bersopan santun/ tertib

-Ciri-ciri murni budi bahasa berkait rapat dengan hati seperti kata Raja Ali Haji:

Hati itu kerajaan di dalam tubuh
jikalau zalim segala anggota pun roboh.
- Gurindam Fasal yang Keempat

-Budi bahasa bukan sekadar pertuturan, malah melibatkan tingkah laku.
Za’ba (1950) memberikan beberapa contoh tingkah laku yang baik:
- bersalam
- menunjukkan muka yang manis
- cara duduk yang tertib
- melayan tetamu dengan menghidangkan juadah
- membongkokkan badan ketika melintas
- menggunakan ibu jari apabila menunjuk sesuatu

Budi Bahasa Dalam Masyarakat Malaysia
1. Masyarakat Melayu
- berpegang kuat pada adat resam dan agama
-contoh : tidak manis/ tidak sopan anak dara duduk bersila
- memberi salam apabila bersua
-tidak menyampuk semasa orang tua bercakap


Budi Bahasa Dalam Masyarakat Malaysia
-Kata sapaan
-Kata gelaran
-Panggilan
-Memberi salam
-Bersalam
-Bertanya khabar
-Melayan tetamu – jamu makan
-Menghormati orang tua

2. Masyarakat Cina
-tundukan kepala sebagai tanda menghormati
-memberi salam kepada ahli keluarga sebelum keluar dan selepas balik
-menggunakan kedua-dua belah tangan apabila memberi makanan atau minuman kepada orang lain
-menumpulkan perhatian apabila orang lain sedang bercakap dengan melihat mata orang yang bercakap
-tidak bercakap apabila orang tua sedang bercakap

Masyarakat India
-duduk bersila sebagai tanda bersopan
-tidak membazirkan makanan
-senyap semasa bersembayang
-mengantungkan kalungan bunga ke leher tetamu sebagai tanda mengalu-alukan kedatangan tetamu tersebut

0 comments: